Hajduszoboszlo

Hajdúszoboszló położone jest w północno-wschodniej części Wielkiej Niziny Węgierskiej w odległości 200 km na wschód od Budapesztu oraz 20 km na południowy zachód od Debreczyna.
Na długości 12-14 kilometrów przez grunty należᶏce do miasta z północy na południe przelewa się Główny Kanał Wschodni.
Służy on nie tylko nawadnianiu terenu, stał się bowiem wymarzonym miejscem wypoczynku dla okolicznych mieszkańców i ich gości, zwolenników kᶏpieli, wiosłowania, wędkowania lub uprawiania ogródka na łonie natury.
Obok płodnych ziem uprawnych, złóż gazu ziemnego i wód leczniczych, bogactwem tego regionu jest obfite nasłonecznienie, średnia ilość godzin słonecznych osiᶏga, a niekiedy nawet i przekracza, dwa tysiᶏce rocznie. Hajdúszoboszló jest więc najbardziej słonecznym miejscem na Węgrzech.
Najczęstszym kierunkiem wiatru jest północno-zachodni. Zaś panujᶏcy na kᶏpielisku i w otaczajᶏcym go parku mikroklimat przyspiesza proces leczenia dzięki wysokiej zawartości jodowych i solankowych oparów.
Każdy przybysz ma szansę trafić na ładnᶏ pogodę, wszak liczba dni zimowych o średniej temperaturze 0 °C wynosi zaledwie 30-40, a liczba dni letnich o średniej temperaturze 25 °C sięga 80-85.
Możliwości dojazdu do uzdrowiska sᶏ wręcz idealne.
Przebiegająca obok miasta droga numer 4, będąca głównym szlakiem pomiędzy stolicą a miejscowością Záhony, łączy wiele pomniejszych dróg i dlatego stanowi świetną trasę dla turystów zmotoryzowanych i innych.
W kierunku Debreczyna równie szybko można wjechać na nowoczesną autostradę numer 3. Z różnych rejonów kraju docierajᶏ do miejsca „cudownego źródła” autobusy dalekobieżne.